Sidor

Blommor och Trädgård

Fritz Tradgardsanlaggningar AB

Fritz Trädgårdsanläggningar AB

Fritz Trädgårdsanläggningar AB

  • Plantor, buskar och trädgårdsredskap.
  • Planteringsjord, gödnig
  • Trädgårdsanläggning
  • Avancerad stensättning och markanläggningar
  • Skötsel
  • Dränering
  • Beskärning
  • Gräs- och häckklippning
Stensättning och markarbeten

Avancerad stensättning och markanläggningar. Se vidare referensearbeten på vår hemsida.

Christian T. Olofsson
Donsö Hamnväg 10
Tel 031-97 44 90
Mobil 0707-27 14 10
Email: christian@fritzta.se

Öppettider:

1 April-30 Sept
Mån-Fred 10-17, Lörd 9-13

1 Okt – 23 Dec
Tors-Fred 10-17 Lörd 9-13

Hemsida: www.fritzta.se

Lämna ett svar