Sidor

Karta över Asperö 1789

Karta över Asperö 1789

Karta över Asperö 1789

Detta är en förstoring av ett fotografi av en karta över en del av Asperö. Kartan är daterad 26 mars 1789 och på kartan återfinns en mängd detaljer som är intressanta. Flera beteckningar är uppdelade i korta ord. Exemplevis sträcker sig HEMMA NETS BE TES MARK ER GRÄNSAR HÄR INTILL över hela kartan. Där det står ’Tangen’ på denna karta, avses dagens ”Tångeberga”.
[Klicka på kartan för en förstoring]

Lämna ett svar