Sidor

Besök i trädgården

Rådjur i trädgården, Styrsö Tången i Januari 2016 (Klicka för större)Text & Foto © JE Nilsson, Januari 2016 För en tid sedan tog jag upp frågan om vilka växter som traditionellt planteras i skärgårdens trädgårdar. Svaret var ganska entydigt – Nu för tiden, vad som helst som inte rådjuren äter. Några tycker dessa gäster är […] Fortsätt till Besök i trädgården

En bildkavalkad från Donsö Marknad

var reslider2 = { id: ’2’, name: ’Donsö Marknad 2013’, params:JSON.parse(’{”autoplay”:1,”pauseonhover”:1,”behavior”:2,”effect”:{”type”:0,”duration”:1500,”interval”:1000},”thumbnails”:{”show”:0,”positioning”:0},”custom”:{”type”:”button”,”show”:1,”style”:{”width”:”100″,”height”:”50″,”left”:”100px”,”top”:”200px”,”color”:”000000″,”opacity”:”50″,”font”:{”size”:”14″},”border”:{”color”:”3478FF”,”width”:”2″,”radius”:”10″},”background”:{”color”:”E8FF81″,”hover”:”30FF4F”}}},”title”:{”show”:0,”position”:”1″,”style”:{”width”:150,”height”:50,”left”:”10px”,”top”:”20px”,”color”:”FFFFFF”,”opacity”:70,”font”:{”size”:16},”border”:{”color”:”FFFFFF”,”width”:0,”radius”:2},”background”:{”color”:”CCCCCC”,”hover”:”000000″}}},”description”:{”show”:0,”position”:”1″,”style”:{”width”:200,”height”:60,”left”:”170px”,”top”:”20px”,”color”:”FFFFFF”,”opacity”:70,”font”:{”size”:14},”border”:{”color”:”FFFFFF”,”width”:0,”radius”:2},”background”:{”color”:”CCCCCC”,”hover”:”000000″}}},”arrows”:{”show”:2,”type”:1,”style”:{”background”:{”width”:”49″,”height”:”49″,”left”:”91px 46px”,”right”:”-44px 1px”,”hover”:{”left”:”91px 46px”,”right”:”-44px 1px”}}}},”bullets”:{”show”:2,”type”:”0″,”position”:0,”autocenter”:0,”rows”:1,”s_x”:10,”s_y”:10,”orientation”:1,”style”:{”background”:{”width”:”60″,”height”:”60″,”color”:{”hover”:646464,”active”:”30FF4F”,”link”:”CCCCCC”}},”position”:{”top”:”16px”,”left”:”10px”}}}}’), style:JSON.parse(’{”background”:”blue;”,”border”:”1px solid red;”,”color”:”yellow”,”width”:”850″,”height”:”850″,”marginLeft”:”0″,”marginRight”:”0″,”marginTop”:”0″,”marginBottom”:”0″}’), custom:JSON.parse(’{}’), count: ’15’, slides:{} }; reslider2[’slides’][’slide’+’38’] = {}; reslider2[’slides’][’slide’+’38’][’id’] = ’38’; reslider2.slides[’slide’+’38’][’title’] = ’hamnfest_021’; reslider2.slides[’slide’+’38’][’description’] = ”; reslider2.slides[’slide’+’38’][’image_link’] = ”; reslider2.slides[’slide’+’38’][’url’] = ’http://media3.styrso.info/2013/08/hamnfest_021.jpg’; reslider2.slides[’slide’+’38’][’type’] = ”; reslider2.slides[’slide’+’38’][’custom’] = JSON.parse(’{}’); reslider2[’slides’][’slide’+’37’] = {}; reslider2[’slides’][’slide’+’37’][’id’] = ’37’; reslider2.slides[’slide’+’37’][’title’] […] Fortsätt till En bildkavalkad från Donsö Marknad

Ö-loppet, 3 augusti 2013

var reslider3 = { id: ’3’, name: ’Öloppet 2013’, params:JSON.parse(’{”autoplay”:1,”pauseonhover”:1,”behavior”:2,”effect”:{”type”:0,”duration”:1500,”interval”:1000},”thumbnails”:{”show”:0,”positioning”:0},”custom”:{”type”:”button”,”show”:1,”style”:{”width”:”100″,”height”:”50″,”left”:”100px”,”top”:”200px”,”color”:”000000″,”opacity”:”50″,”font”:{”size”:”14″},”border”:{”color”:”3478FF”,”width”:”2″,”radius”:”10″},”background”:{”color”:”E8FF81″,”hover”:”30FF4F”}}},”title”:{”show”:0,”position”:”1″,”style”:{”width”:150,”height”:50,”left”:”17.2334px”,”top”:”21px”,”color”:”FFFFFF”,”opacity”:70,”font”:{”size”:16},”border”:{”color”:”FFFFFF”,”width”:0,”radius”:2},”background”:{”color”:”CCCCCC”,”hover”:”000000″}}},”description”:{”show”:0,”position”:”1″,”style”:{”width”:200,”height”:60,”left”:”170px”,”top”:”20px”,”color”:”FFFFFF”,”opacity”:70,”font”:{”size”:14},”border”:{”color”:”FFFFFF”,”width”:0,”radius”:2},”background”:{”color”:”CCCCCC”,”hover”:”000000″}}},”arrows”:{”show”:1,”type”:19,”style”:{”background”:{”width”:”30″,”height”:”40″,”left”:”0px -90px”,”right”:”30px 0px”,”hover”:{”left”:”0px -45px”,”right”:”30px -45px”}}}},”bullets”:{”show”:1,”type”:”0″,”position”:7,”autocenter”:1,”rows”:1,”s_x”:10,”s_y”:10,”orientation”:1,”style”:{”background”:{”width”:”60″,”height”:”60″,”color”:{”hover”:646464,”active”:”30FF4F”,”link”:”CCCCCC”}},”position”:7}}}’), style:JSON.parse(’{”background”:”blue;”,”border”:”1px solid red;”,”color”:”yellow”,”width”:”850″,”height”:”850″,”marginLeft”:”0″,”marginRight”:”0″,”marginTop”:”0″,”marginBottom”:”0″}’), custom:JSON.parse(’{}’), count: ’16’, slides:{} }; reslider3[’slides’][’slide’+’54’] = {}; reslider3[’slides’][’slide’+’54’][’id’] = ’54’; reslider3.slides[’slide’+’54’][’title’] = ’JEN_0007’; reslider3.slides[’slide’+’54’][’description’] = ”; reslider3.slides[’slide’+’54’][’image_link’] = ”; reslider3.slides[’slide’+’54’][’url’] = ’http://media3.styrso.info/2013/08/JEN_0007.jpg’; reslider3.slides[’slide’+’54’][’type’] = ”; reslider3.slides[’slide’+’54’][’custom’] = JSON.parse(’{}’); reslider3[’slides’][’slide’+’53’] = {}; reslider3[’slides’][’slide’+’53’][’id’] = ’53’; reslider3.slides[’slide’+’53’][’title’] = […] Fortsätt till Ö-loppet, 3 augusti 2013

Chalmers utredning: Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Under våren 2003 gjorde studenter och lärare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet en fallstudie i Göteborgs södra skärgård som gick under namnet ”Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård”. Fallstudien varade i tio veckor och studenterna jobbade som konsulter och lade ned 400 timmar var på arbetet. Sexton Chalmers-studenter funderade ut tänkbara […] Fortsätt till Chalmers utredning: Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård