Sidor

Vargö

Vargö är en av de mindre öarna i Göteborgs södra skärgård som har regelbunden färjtrafik. Sedan 1986 är större delen av Vargö naturreservat. Vargös läge lockar många naturintresserade och de som vill pröva fiskelyckan. Trots det utsatta läget finns flera lummiga dalsänkor med frodig grönska och skyddande vikar. På den södra sida blir den uthållige besökaren belönad med en trevlig liten sandstrand och badvänliga klippor på Badplatsen Bälvik, och den båtburne, med några goda tilläggsplatser.

Att ta sig hit

Styrsöbolaget erbjuder ett begränsat antal dagliga turer som utökas något under sommaren. Under vintertidtabellen måste man på de flesta turerna säga till däcksman att man skall till Vargö, samt ringa till båten för att bli hämtad vid återresan, så glöm inte mobiltelefonen! I alla praktiska avseenden är dock egen båt det bästa alternativet för ett besök både sommar och vinter. Både segelbåtar och kajak kan hyras på Styrsö!

Ta med matsäck

Stjärnviks Värdshus är för närvanade till försäljning och det är oklart i vilken utsträckning som några arrangemang kan erbjudas just nu. Det är därför bra att ta med egen matsäck på utflykten.


Historia

För 1000 års sedan var Vargö som de flesta andra öar i skärgården skogsbevuxna, huvudsakligen av ek och bok. Virke användes till export, fartygsbyggen, framför allt under Karl XII, bränsle till trankokerierna under sillperioderna. Dessa näringar gick hårt åt trädbeståndet. Det stora sillfisket 1752-1808, var orsaken till de första byggnationerna på Vargö och omkring 1770, samtidigt som karantänsanäggningen uppfördes på näraliggande Känsö så uppfördes på Vargö, ett sillsalteri.

En historisk ankringsplats

Området kring Göta Älv har alltid haft mycket handel och sjöfart. Wargö håla, vattnet mellan Vargös ostligaste udde och Styrsö Tången, är känd som ankringsplats sedan 1600-talet. Under Ostindiska Compagniets dagar förbättrades den med fasta angöringsringar. Under vintrarna var detta område isfritt vilket var en fördel då man annars från Göteborgs Hamn var tvungen att såga sig ut genom isen. Många torde de ostindiefarare varit som legat här i väntan på bättre vind, för att sedan segla till Cadiz för att byta inhemska varor mot silver, den enda gångbara valutan i Kina. Den allra första ostindiefararen ”Fredericus Rex Svecia” avgick 1731 från ’Kiänsö Sund’, varifrån man lätt kunde ”skjuta efter lots” från Brännö.

Napoleonkrigen

Ett av Napoleons medel att försöka besegra England var det s.k.kontinentalsystemet vilket innebar att England skulle isoleras från all handel. Sverige var Englandsvänligt men stod officiellt på Frankrikes sida. Smyghandeln blomstrade emellertid i Göteborgs skärgård under skydd av engelska flottan. På Vargö bodde en engelsk konsul och dennes agent. Anledningen till denna lokalisering var att det i Göteborg fanns franska spioner. Genom att lasta om och byta flagg ute i skärgården kunde en för England livsviktig handel fortgå.

Krogverksamheten

När det totala förbudet mot husbehovsbränning infördes medförde detta att de krogar som hade tillstånd för utskänkning blomstrade. År 1834 fanns ett sådant tillstånd på Vargö. År 1859 anlades i Gröne Viken en restaurangbyggnad kallad ”Stjernvik”. År 1867 fick man – efter motstånd från nykterhetsvänner – spriträttigheter och uttökade med varmbadhus, kallvattenbassäng och 14-rums pensionat.

Stjärnviks Havsbad, som var det nya namnet, var mycket populärt bland välbärgade göteborgare. Man erbjöd, förutom bad, mat och dryck, taffelmusik, kägelbana och båtturer.

Klockan halv fyra på morgonen den 29 juli 1916 bröt brand ut i restaurangen. I den hårda västliga vinden spred sig elden snabbt till hotellet och badhusen och allt förvandlades till aska. Idag står Stjärnviks Värdshus på samma plats.

Allemansrätten

Västkuststiftelsen förvaltar naturreservaten på Vargö och Vrångö och gällande bestämmelser finns angivna på informationstavlor. Tänk på att allemansrätten inte bara är en rätt utan också en skyldighet. Var aktsam med naturen, visa hänsyn, och ta absolut med allt eventuellt skräp hem.

Källa: Stjärnviks Värdshus’ hemsida och Styrsöbolagets informationsskrifter.

1 kommentar tillVargö

Lämna ett svar