Sidor

Stora Källö

Stora Källön, sedd från en utsiktspunkt på Styrsö Tången år 2010.

Stora Källön, sedd från en utsiktspunkt på Styrsö Tången år 2010.

Källö heter egentligen Stora Källö, och har cirka 30 sommarstugor. Ön har tidigare haft fast befolkning, med fiskeläge och till och med jordbruk. De äldsta bevarade husen på ön är från 1700-talet. Stora Källö har av ålder varit mulbete för Brännöbornas får. Namnet Källö härledes från en där befintlig jättegryta. Strax väster om ön ligger den privatägda Lilla Källö med endast två sommarstugor.

Göteborgs Motorbåtsförening (tidigare Motorbåtsklubben) fick år 1932 arrendera mark på Stora Källön, nära Styrsö. Där anlade förening efter hand kiosk, dansbana, bryggor och egen vattentäkt från en på ön belägen jättegryta från istiden vilket gett ön dess namn. Efter hand har många medlemmar köpt egen mark och uppfört fritidshus på ön.

Stora Källö trafikeras av Styrsöbolaget Västtrafik. För resor från ön anropas färjan med en semafor.

Hemsida: Göteborgs Motorbåtsförening

Lämna ett svar