Sidor

Kårholmen

Ön är nästan helt bebyggd med ett drygt 80-tal sommarstugor. Föreningen som grundades för att arrendera Kårholmen fick namnet ”Arbetarna till havet”. På Kårholmen finns flera hus kvar med det enkla 30-talsutseendet liksom dansbanan. Wikipedia förtäljer följande om Ön:

Ön bebyggda historia inleddes på 1930-talet. Den 7 maj 1933 hyrde tjugo personer en motorbåt, bildade föreningen Arbetarna till havet och besökte Kårholmen. Man sammanträffade sedan med dåvarande arrendatorn August Viberg. Denne tillät föreningen att ta ön i besittning under tio år fram till 1943. Fler medlemmar värvades genom annonser i Arbetar-Tidningen, Sveriges kommunistiska partis tidning i Göteborg. Medlemmarna var fattiga arbetare och man byggde efterhand som man kom över, mest begagnat, virke. Efter tio år hade man ändå byggt 71 hus. Till sist blev det totalt 84.

1972 köptes ön av föreningen för en halv miljon kronor. Varje medlem bidrog med 6000 kronor. Föreningen hyr ut tomterna till medlemmarna. Husen går i arv mellan generationerna eller säljs numera till marknadsvärde.

Lämna ett svar