Sidor

Chalmers utredning: Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Under våren 2003 gjorde studenter och lärare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet en fallstudie i Göteborgs södra skärgård som gick under namnet ”Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård”. Fallstudien varade i tio veckor och studenterna jobbade som konsulter och lade ned 400 timmar var på arbetet.

Sexton Chalmers-studenter funderade ut tänkbara lösningar på hur skärgården kunde se ut och fungera om tjugo år. Ingenjörer, kulturvetare, samhällsvetare, miljövetare, en arkitekt, en statsvetare och en geovetare delade upp sig i fyra grupper som studerat boende, arbets- och näringsliv, energi, avfall, VA samt transporter.

Inom dessa områden försökte fallstudien ta fram hållbara framtidsutvecklingar för Södra skärgården. I framtidsvarianter beskrevs det hur Södra skärgården möjligtvis kan komma att te sig år 2023. Framtidsvarianterna utvärderades av boende och experter genom en omfattande enkätundersökning och vid utvärderingstillfällen då varianterna presenterades.

Bland annat kom skisserades lösningar där en resa från centrala Göteborg till Saltholmen skulle ta åtta minuter och kosta mellan 15 och 20 kronor, och det utan subventioner. Man ansåg att dessa förbindelser mycket väl kunde byggas vidare ut till öarna.

Det är svårt att se att denna studie satt något som helst avtryck på de trafikregleringar som nu genomför inom Götebors stad. Jämfört med de kollektivtrafiklösningar som diskuterades i denna utredning förefaller det som om de avspärrningar och avgiftsbeläggningar som nu sker, prishöjningar på p-platser, samtidigt som Västtrafik passar på att höja sina priser, görs för att hålla liv i ett olönsamt, feldimensionerat, feltänkt och felbyggt kollektrafiknät, som nu skall stärkas upp ytterligare.

Tänk om, tänk rätt, och gör det fort.

Länk: Chalmers utredning, nu nära tio år gammal men fortfarande aktuell.

Lämna ett svar