Sidor

Asperö

Asperö ligger nära Saltholmen och är den första hållplatsen med Styrsöbolagets färja från Saltholmen till Brännö eller Donsö. På Asperö finns en mindre badplats med bryggor, kiosk och omklädningsrum. Namnet Asperö tror man kommer från trädnamnet asp, som man väl får anta en gång växte på ön. Det traditionella namnet i skärgården, på dem som bodde på Asperö var Krabbor. Asperö har ca 400 bofasta invånare.

Asperö Hamn med Rivö

Asperö Hamn, med Rivö.

När du besöker Asperö med egen båt kan man lägga till vid nocken på samtliga bryggor som är utmärkta på kartan. Gamla Norra är dock mindre lämplig, då skärgårdsbåten lägger till väldigt nära bryggnocken. Det finns även en liten lastbrygga mellan Slaskebryggan och Nya bryggan, där du bara får stanna för i- och urlastning. Detsamma gäller för bryggan vid roddboden, där även sjösättning av båtar äger rum.

Asperö är den av Skärgårdens öar som ligger närmast Saltholmen. Styrsöbolagets båtar trafikerar två bryggor, Asperö Norra som ligger vid byn intill Asperö ränna och Asperö Östra, som också kallas Alberts brygga, vilken ligger på den obebyggda delen av ön. Båda har ca 10 minuters restid från Saltholmen.

De nya kolfiberbåtarna går inte hit, men hade de gjort det, hade det varit som att kasta ”smörgås” med en sten. Splutt, splutt, framme.

Natur och bad


Runt de obebyggda delarna av ön finns en promenadslinga. Utsiktsberget Valen på nordöstra delen av ön och badplatsen Kvistevik nås lättast via slingan från Asperö Östra. Badplatsen är öppen för allmänheten men sköts av en ideell förening med begränsade resurser, så tänk på att inte skräpa ner!

Hembygdsmuseet


Visas efter överenskommelse, Tel 031-97 34 01.

Historia

Redan under stenålderstid fanns det boplatser på Asperö men det var först på 1500-talet som en bebyggelse växte fram som vi vet något om. Det är den så kallade Gården som omfattade ett tiotal hus och som låg på en ås söder om den nuvarande byn. I samband med sillfiskeperioden i början av 1700-talet växte en by fram intill stranden på Asperös norra sida. Byggnaderna var små, låga enkelhus och mellan dessa låg rader av ladugårdar och uthus. Delar av denna bebyggelse finns ännu kvar. Den modernare bebyggelsen dateras till perioden efter det laga skiftet 1959.

Rivö


Den näraliggande grannön Rivö är obebodd med undantag för betande hästar och får. Ön är ett populärt utflykstmål för besökare med egna båtar och här finns även fornminnen, bland annat en gravplats.

2 kommentarer tillAsperö

  • […] det öar som aldrig varit några fiskelägen av några större dimensioner som Grötö, Kalvsund, Asperö, Köpstadsö och Brännö. Befolkningen där har sysslat med annat och de har länge varit öar […]

  • Alice

    Hello,

    Yesterday I was exploring the island and came across a sauna and diving boards. I am wondering whether the sauna is available to be booked? Im also wondering whether what time the services are at the church? many thanks,

    Alice

Lämna ett svar