Besök i trädgården

Rådjur i trädgården

Rådjur i trädgården, Styrsö Tången i Januari 2016 (Klicka för större)
Text & Foto © JE Nilsson, Januari 2016

För en tid sedan tog jag upp frågan om vilka växter som traditionellt planteras i skärgårdens trädgårdar. Svaret var ganska entydigt – Nu för tiden, vad som helst som inte rådjuren äter.

Några tycker dessa gäster är vackra och välkomna i trädgårdarna. Andra som fått se sina köksträdgårdar och rosenbuskar mm avätet ned till fotknölarna är kanske inte lika lyckliga. Den här gästen – som idag hade en tjejdag för sig själv, men som ofta hälsar på med make och två Bambisar – står bredvid ett litet äppleträd hon möjligen knaprat bladen ifrån.

I övrigt är det gräs som gäller. Rosenbuskarna mår fint och inga blommor har försvunnit från oss.

Folk jag pratat med säger att de har sett dem på isarna under vintern, och att de kommer och går mellan öarna och land.

Kylan och brist på mat under vintrarna gör att de söker sig in i trädgårdarna och vänjer sig vid människor. För att minska problemet när de nu är här, borde man arrangera någon sorts utfordring åt dem långt ifrån bebyggelsen.

Möjligen skulle man fråga sig om det verkligen är rådjuren som är ansvariga för allt som försvinner från trädgårdarna? I så fall äter de nog mopeddelar och cyklar också.

Hemska djur dom där.

Bilder från Känsö

Under sensommaren 2013 arrangerade föreningen Brännö Lagård en guidad visning av Känsö. Då Känsö är ett skyddat militärområde kan det bli långt mellan besöken då det behövs speciella tillstånd för att ens gå iland. Här är några bilder från denna visning för alla som inte varit här på ett tag. Vår ytterst kunnige och trevliga guide var Jan Berner. (Klicka på bilderna så får du upp dem i fullformat.)

Pestsjukhuset thumbnail
Känsö är idag en militär utbildningsanläggning thumbnail
1_chefshus1kanso_1600 thumbnail
1_chefshus2kanso_1600 thumbnail
badplatsenkanso_1600 thumbnail
batteriet4kanso_1600 thumbnail
chefshus3kanso_1600 thumbnail
kyrkogarden_1kanso_1600 thumbnail
kyrkogarden_2kanso_1600 thumbnail
kyrkogarden_5kanso_1600 thumbnail
kyrkogarden_10kanso_1600 thumbnail
lusthus_1_dansbanankanso_1600 thumbnail
lusthus_2kanso_1600 thumbnail
lusthus_3kanso_1600 thumbnail
lusthus_4kanso_1600 thumbnail
lusthus_5kanso_1600 thumbnail
lusthus_6kanso_1600 thumbnail
lusthus_7_hallonkanso_1600 thumbnail
matroskasernenkanso_1600 thumbnail
matsal_1kanso_1600 thumbnail
parleoir_1kanso_1600 thumbnail
parleoir_2kanso_1600 thumbnail
parleoir_3kanso_1600 thumbnail
parleoir_4kanso_1600 thumbnail
parleoir_5kanso_1600 thumbnail
quaraintainkanso_1600 thumbnail
rydells2kanso_1600 thumbnail
stenkallaren_kanso_1600 thumbnail
stenkallaren_2kanso_1600 thumbnail
torn_1kanso_1600 thumbnail
torn_2_tunnbindkanso_1600 thumbnail
torn_2kanso_1600 thumbnail
torn_3kanso_1600 thumbnail
torn_4kanso_1600 thumbnail
torn_5kanso_1600 thumbnail
torn_6kanso_1600 thumbnail
tunnbindarverkstaden2kanso_1600 thumbnail
Pestsjukhuset
Känsö är idag en militär utbildningsanläggning
1_chefshus1kanso_1600
1_chefshus2kanso_1600
badplatsenkanso_1600
batteriet4kanso_1600
chefshus3kanso_1600
kyrkogarden_1kanso_1600
kyrkogarden_2kanso_1600
kyrkogarden_5kanso_1600
kyrkogarden_10kanso_1600
lusthus_1_dansbanankanso_1600
lusthus_2kanso_1600
lusthus_3kanso_1600
lusthus_4kanso_1600
lusthus_5kanso_1600
lusthus_6kanso_1600
lusthus_7_hallonkanso_1600
matroskasernenkanso_1600
matsal_1kanso_1600
parleoir_1kanso_1600
parleoir_2kanso_1600
parleoir_3kanso_1600
parleoir_4kanso_1600
parleoir_5kanso_1600
quaraintainkanso_1600
rydells2kanso_1600
stenkallaren_kanso_1600
stenkallaren_2kanso_1600
torn_1kanso_1600
torn_2_tunnbindkanso_1600
torn_2kanso_1600
torn_3kanso_1600
torn_4kanso_1600
torn_5kanso_1600
torn_6kanso_1600
tunnbindarverkstaden2kanso_1600

Karantänsanläggningens centrala byggnad var själva Pestsjukhuset. Via en tunnel under byggnaden kunde en eventuell insjuknad patien hissas upp direkt ur en båt, in i ett steriliserat rum där kläderna klipptes av och brändes. Patienten tvättades därefter med ättika och flyttades därefter inom 24 timmar in i ännu ett nytt, steriliserat, rum. Ideerna om hygienens betydelse och samband med sjukdomar som praktiserades här var nya och banbrytande.

Känsö är idag en militär utbildningsanläggning

Chefshuset på Känsö, vitmålad fasad mot sjösidan

Chefshusets tympanonfält i träklassicism från 1800-talets början.

I klipphällarna finns grova järnringar infästa för tillägning av fartyg satta i karantän

Batteriet på Känsö fanns för att man skulle visa att man kunde sätta makt bakom orden. De ursprungliga pjäserna är nu borttagna och på platsen ligger några bärgade troligen Ryska kanoner från den förlista före detta Ostindiefararen Louvisa Ulrica.

Chefshusets fasad som vätter mot land, är rödmålad. Varför det gjordes så här är lite oklart men dels var vitt dyrare, så man kan ha velat skryta lite mot sjösidan medan man var ekonomisk, mot land. En annan aspekt är att en vit fasad är lättare att se i mörket, så husets vita fasad tjänade även som ett bra sjömärke vid en tid då varje form av belysning var sällsynt.

Kyrkogården på Känsö är inte bara en idyllisk plats utan här finns verkligen människor begravda.

Kyrkogården på Känsö.

Kyrkogårdsgrinden.

Kyrkogården är omgärdad av en stenmur.

I en sänka på mitten av ön, mellan karantänsanläggningen och en vik vättande mot väster ligger en bit tidigare uppodlad mark som under beredskapstiden hyste en dansbana och som idag används som en fotbollsplan.

Från dansbaneviken skymtar man det gamla lusthuset, byggt för befälens avkoppling och kanske för att på plats kunna avnjuta resultatet av årens odlarmöd.

Lusthuset på Känsö. Även detta har fått sin viktigaste fasad målad i oljefärg medan här, vätter de rödmålade sidorna mot havet.

Dörr och fönsterparti på Känsö Lusthus. På klipphällen har stationsföreståndare Jacob Forsell signerat hela naturen, med viss rätt, sedan han låtit plantera över 5,000 träd.

Nyklassicismen avspeglas även på denna fasad. I sak anlade faktiskt Jacob Forsell här en ganska storslagen Brittisk Trädgård med lusthus och allt.

Även IHH ( J. H Hallström) ansåg sig hava viss rätt att signera en annan sten. Det lär finnas fler signaturer inhuggna på andra håll.

Blått hallon. Känsö är något av ett botaniskt paradis som hyser flera sällsynta arter. Här har under årens lopp gjort åtminstone tre botaniska inventeringar.

Matroskasernen

Matsalen sedd från Chefshusets gård. I bakgrunden skymtar stenkällaren.

Parloiren i Känsö hamn. En fullständigt unik byggnad. Den uppfördes för att intagna skulle kunna samtala med gäster utan att karantänen skulle brytas.

Här på den västra sidan gick de intagna in.

Dörren skulle vara stängd så att osund luft inte skulle kunna föras över från de intagnas sida till besökarnas.

Den lilla byggnaden avdelades på mitten av två järngaller med en meters mellanrum. Mellan gallren fanns en ränna där renande svavel kunde hållas brinnande för att rena smittande ämnen. Med tanke på hur obehagligt brinnande svavel luktar, borde detta även ha bidragit till att öka avstånded mellan de samtalande.

Genomo två luckor i de avgränsande järngallren kunde dokument och annat överlämnas genom röken från rännan.

Själva karantänsanläggningen byggdes på rustbäddar tvärsöver en grund vik på öns norra sida.

Rydells krog.

Stenkällaren.

Detalj från stenkällarens vägg. Uppenbarligen hålls dessa ihop av genomgående spännband.

Känsö torn, sett från hamnen.

Nära anläggningen, men på andra sidan av en gammal överfylld grumsbassäng från sillepoken, ligger tunnbindareverkstaden. Byggnaden är öns äldsta och fanns innan karantänsanläggningen kom till.

Tunnbindareverkstaden är öns äldsta byggnad. Tunnorna som gjordes här, var för sill.

Känsö Torn är ett välkänt riktmärke i Södra skärgården och syns på långt håll. Det är en krävande promenad upp till det men utsikten är väl värd ansträngningen.

Torndörren.

Utsikten är belöningen efter den långa klättringen upp till tornet.

Karantänsanläggning sedd från Känsö torn.

Den stora gräsplan som idag finns i anläggningens mitt och där erbjuder skön avkoppling var ursprungligen en grumsbassäng där avfall från sillepokens trankokeri tippades för att inte förorena vattnet - och skrämma bort sillen. Att fylla igen den måste ha varit en av karantänsmästarens allra första åtgärder.

En bildkavalkad från Donsö Marknad

Donsö Hamnfest arrangeras varje år av Donsö IS, den första helgen i augusti. Arrangemanget sammanfaller i tid och plats med målgången för extremsportevenemanget Öloppet. Donsödagarna innehåller allt, från sång och musik, för ung och gammal, lotterier, marknadsstånd för hantverk och konst, mat, dryck och – den årliga marknadsloppisen.

Donsö marknads loppis - ett lika uppskattat evenemang varje år.

Donsö marknads loppis – ett lika uppskattat evenemang varje år.
Text & Foto © JE Nilsson, CM Cordeiro, 2013

Donsö marknads loppis – ett mycket uppskattat evenemang.

Området hålls inhägnat med rep tills signalen, en luftdriven mistlur, ljuder och alla får storma området och om nödvändigt fysiskt sätta sig på sina tilltänkta fynd. Behållningen går till Donsö IS och priserna är i regel mycket måttliga – och fyndchanserna stora.

Personligen kom jag hem med några vinylskivor i utomordentligt gott skick för 5 kr styck och en rolig college-film på DVD från 1990-talet för samma summa. En väl använd dag.

35 bilder från Donsö Marknad 2013

Här är några vimmelbilder från den andra marknadsdagen på Donsö, lördagen den 3 augusti 2013. Bildspelet nedan går av sig självt men du kan också klicka på det och få det på fullskärm.

Bilderna är mitt tack för en trevlig dag.

Styrso.info – över 16,000 besök i månaden

Detta är diagram direkt från vårt webhotells server. Det visar antalet hämtade filer per vecka från styrso.info sedan maj 2010 för tre år sedan. Det visar en dramatisk ökning under det senaste året, speciellt under sommarveckorna.

Den högsta stapeln nedan är innevarande vecka (31) 2013.

Besöksstatistik. Vecka 31, 2013.

Besöksstatistik direkt från vår server, vecka 31, 2013.

Hemsidebesök under juli 2013

Den här tabellen visar att antalet besök på styrso.info under Juli 2013 var över 16,000 och antalet unika besökarna, var mer än 2,500 per vecka. Detta visar också att av de tiotusen unika besökare var det många som återkom ytterligare 6,000 gånger under månaden vilket ju är ett gott betyg.

Hemsidebesök under Juli, 2013

Hemsidebesök på styrso.info under Juli, 2013

Med de nya kolfiberfärjorna som dessutom inte tar extra betalt utöver kollektivavgiften har ett besök i Södra Skärgården blivit ett allt mer populärt utflycktsalternativ. Man kan shoppa här med, det finns restauranger och man kan bada och fiska från stränder och klippor, mm.

Att utveckla besöksnäringen är lite grand upp till oss själva som bor här.

Att utveckla denna ”besöksnäring” är lite grand upp till oss själva som bor här.

Ett första steg är att se till att de 4000 (2,500+ unika) besökare per vecka som besöker denna hemsida i hopp om att hitta något att köpa, verkligen hittar de företag som finns här.

Tänk som en besökare

Använd google, Googla efter ”mat styrsö”, ”presenter donsö”, ”fisk brännö”, ”rum att hyra södra skärgården” och se vad som händer. Hittar dom dig?

Nästan vilken sökning du än gör kommer styrso.info bland de översta, helt enkelt på grund av sin relevans. Detta är den mest relevanta portalen som finns för Södra Skärgårdes varor och tjänster.

Om du driver ett företag, eller regelbundet gör eller levererar varor eller tjänster här ute i Södra Skärgården, kan du gratis – permanent och på årsbasis – lista dessa verksamheter här på www.styrso.info. Själv varken ”säljer eller levererar” jag någonting, men vill göra det lättare för både bofasta, sommargäster, turister och tillfälliga besökare att hitta allt som finns att köpa, få hjälp med och göra, här ute.

Själv behöver jag till exempel någon som kan laga en blå flakmoppe …

Hur som helst, styrso.info har funnits i fyra år och ligger högt uppe på Google för nästan alla sökningar om varor och tjänster i Södra Skärgården. Bara idag var det över 60 personer som letade efter någonstans att äta på Styrsö och just har 49 personer letat efter samma sak på Brännö bara idag.

Statistiken finns inom parantes ”(xx)” under ”mest läst idag” och siffrorna ovan gäller den 6 augusti 2013. Troligen kommer detta att minska under hösten men vi får se, det vet jag faktiskt inte än …

Man letar efter allt. Framför allt är det adress och öppettider man är ute efter.

Jag vill självklart att denna sidan skall vara så komplett och korrekt som möjligt och rättar och kompletterar gärna 1. adress 2. hemsida 3. telefonnummer och 4. öppettider, som är fel eller saknas för alla verksamheter. Företag eller ej spelar inte mig någon roll, bara varan eller tjänsten är regelbunden och kan levereras när folk hör av sig.

Det räcker fint med ett email till mig på info@styrso.info så skriver jag in det under respektive ö / tjänst.

Ö-loppet, 3 augusti 2013

Öloppet är en extremsporttävling för både elitidrottaren och motionären i Göteborgs södra skärgård. I lag om två tävlar deltagarna genom att springa över och simma mellan de 15 öar som utgör tävlingsbanan. Den totala sträckan är drygt 36 kilometer, varav 5 kilometer är simning. Längsta löpsträckan är omkring 6 kilometer och längsta simsträckan är drygt 700 meter. Tävlingen går utmed öarnas gångstråk, stigar, och vägar. Vissa öar korsas flera gånger.

De tävlande springer i våtdräkt och simmar med löparskor.
Att byta om mellan etapperna kostar allt för många dyrbara minuter.
Bildspelet täcker sträckan Styrsö Tången till energikontrollen på Styrsö Bratten, samt målgången på Donsö.
Text & Foto © JE Nilsson, CM Cordeiro, 2013

Starten går på Brännö, simmning till Köpstadsö och Smögholmen samt vidare till Asperö, tillbaka till Brännö, Galterö, St Stårholmen, Krokholmen, Känsö, Vargö, Styrsö, St Rävholmen, Sjumansholmen, Kårholmen, vidare till Vrångö, tillbaka till Styrsö och efter totalt tre mil löpning och fem kilomerer simning i mål på Donsö.

Bansträckning Öloppet 2013

Bansträckning Öloppet 2013

Öloppet extrem

Öloppet klassas som en extremsporttävling. Öloppet ger absolut elitidrottaren en ordentlig utmaning men erbjuder alternativ för den vanliga motionären. Banan är krävande och naturskön och omfattar ovanliga och svårtillgängliga platser i skärgården man annars sällan skulle besöka.

Öloppet Sprint

Öloppet Sprint är ett alternativ över en kortare och snabbare bana, ungefär halva Öloppets distans, som är till för alla som vill testa konceptet men kanske tycker att 3,6 mil är lite väl långt. I Öloppet Sprint passerar deltagarna 11 öar. Den totala sträckan är drygt 20 kilometer, varav 2 kilometer är simning. Längsta löpsträckan är omkring 6 kilometer och längsta simsträckan är drygt 500 meter. Även i Öloppet Sprint går starten på Brännö och målgång är på Donsö.

Öloppet Stafett

Är ett lag-alternativ för företag och föreningar. I stafetten tävlar lag upp till åtta personer och banan är uppdelad i fyra etapper.

Här är en länk för mer information: http://www.oloppet.se/

Donsö Hamnfest
2 – 3 augusti 2013

Donsö marknad – ett uppskattat evenemang.

En av de många aktiviteterna är en loppis, lördagen den 3 augusti. Området hålls inhägnat med rep tills signalen, ett trycklyftsdrivet signalhorn, ljuder och alla får storma området och om nödvändigt fysiskt sätta sig på sina tilltänkta fynd. Behållningen går till Donsö IS och priserna är i regel mycket måttliga – och fyndchanserna stora.

Personligen kom jag hem med några vinylskivor i utomordentligt gott skick för 5 kr styck och en rolig college-film på DVD från 1990-talet för samma summa. En väl använd dag.

Här är ett trettiotal vimmelbilder från den andra marknadsdagen på Donsö, lördagen den 3 augusti. Bildspelet nedan går av sig självt men du kan också klicka på det och få det på fullskärm.

Bilderna är mitt tack för en trevlig dag.

Program
donso_hamnfest

Fredag 2 aug.

19.00 Bröderna i Sångerna vi minns.

Kända andliga sånger som vi alla kan sjunga med i. Grillen starrtar kl 18.30

Lördag 3 aug.

12.00 Kräfttältet öppnar
Kaffe, fikabröd, godis och kräfttallrikar

13.00 Hamngatan och barnområdet öppnar

14.00 Loppis

16.00 Småstjärnorna

17.00 Vattenlekar
(hamngatan /barnområdet stänger)

19.00 Pop & Rockskolan

20.00 Nyfiken Gul

22.00 Golfbilslotteriet dragning

22.30 Nyfiken Gul

01.00 Hamnfesten stänger

En blogg om Fredagens förmiddag, 2013

Styrsö.info anpassad för mobilt internet

Nu är Styrsö.info anpassad för mobilt internet. När du Googlar efter information på Internet om service och varor i Göteborgs Södra Skärgård finner du nästan alltid www.styrsö.info i topp.

Surfar du från en mobiltelefon får du upp ett helt annat skal, men med samma innehåll, som när du surfar från en dator. Smålänkar och statistik sorteras bort, och du kommer rätt in på de relevanta sidorna med stora bokstäver och tydliga bilder.

En kul grej att göra är att gå in på bilder från förr via din iPhone, välj ut någon intressant vy, och gå dit och titta hur det ser ut i dag. Det finns många spår kvar än idag. Kanske värt att ta en bild av och maila till oss för en jämförelse?

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Under våren 2003 gjorde studenter och lärare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet en fallstudie i Göteborgs södra skärgård som gick under namnet ”Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård”. Fallstudien varade i tio veckor och studenterna jobbade som konsulter och lade ned 400 timmar var på arbetet.

Sexton Chalmers-studenter funderade ut tänkbara lösningar på hur skärgården kunde se ut och fungera om tjugo år. Ingenjörer, kulturvetare, samhällsvetare, miljövetare, en arkitekt, en statsvetare och en geovetare delade upp sig i fyra grupper som studerat boende, arbets- och näringsliv, energi, avfall, VA samt transporter.

Inom dessa områden försökte fallstudien ta fram hållbara framtidsutvecklingar för Södra skärgården. I framtidsvarianter beskrevs det hur Södra skärgården möjligtvis kan komma att te sig år 2023. Framtidsvarianterna utvärderades av boende och experter genom en omfattande enkätundersökning och vid utvärderingstillfällen då varianterna presenterades.

Bland annat kom skisserades lösningar där en resa från centrala Göteborg till Saltholmen skulle ta åtta minuter och kosta mellan 15 och 20 kronor, och det utan subventioner. Man ansåg att dessa förbindelser mycket väl kunde byggas vidare ut till öarna.

Det är svårt att se att denna studie satt något som helst avtryck på de trafikregleringar som nu genomför inom Götebors stad. Jämfört med de kollektivtrafiklösningar som diskuterades i denna utredning förefaller det som om de avspärrningar och avgiftsbeläggningar som nu sker, prishöjningar på p-platser, samtidigt som Västtrafik passar på att höja sina priser, görs för att hålla liv i ett olönsamt, feldimensionerat, feltänkt och felbyggt kollektrafiknät, som nu skall stärkas upp ytterligare.

Tänk om, tänk rätt, och gör det fort.

Länk: Chalmers utredning, nu nära tio år gammal men fortfarande aktuell.

Nya snabba färjor ändrar förutsättningarna för skärgårdsturism

Nu är den på plats – en av de nya katamaranfärjorna som trafikerar Göteborgs södra skärgård. Hela 28 knop kan de norskbyggda snabbfärjorna köra jämfört med de 11-12 knop som dagens färjor på Styrsöbolaget gör. Det är framför allt linjen Saltholmen-Styrsö-Donsö-Vrångö och tillbaka som de nya snabba färjorna kör. 163 passagerare, alla sittande, får plats ombord. Foto © Jan-Erik Nilsson, 2010

Med den nya moderna terminalen på Saltholmen och nya snabba katamaranfärjor som går ända till Vrångö på samma tid som man tidigare behövde till Styrsö Bratten har förutsättningarna för dagsturer och skärgårdsturism ändrats radikalt.

Sommaren 2008 beställdes två nya snabbåtar vid norska varvet Brödrene Aa. De nya båtarna fick namnen Valö och Rivö. De är 27 m långa och 8,4 m breda med plats för 163 passagerare i bekväma stolar. Farten är 28 knop med full last. De nya snabbåtarna sattes i trafik i juni respektive september 2010.

FRÅGOR OCH SVAR

  1. “Hej Jag skulle vilja ha lite prisuppgifter angående Känsö. Har varit där ute några gånger och…”

  2. “Finns "Uppgörelsen", Dan Buthler & Dag Öhrlund, inne till utlåning? Kan ni i så fall lägga undan den till…”

  3. “vill ha telefonnummer för att kontakta någon som har hand om bokningar till känsö vi är en pensionärsförening som vill…”

  4. “Vi är en pensionärsförening som vill besöka er våren 2017. Vem kontaktar man?”

  5. “Hej kan man åka ut till styrsö med månadskortet som gäller för västtrafik i göteborg alltså inte + ?:) /mvh…”